Geyser Classic za tvrdu vodu sa povećanom koncentracijom gvožđa

Filter Geyser Classic za tvrdu vodu sa povećanom koncentracijom gvožđa.

9900 RSD
18056
Nema na zalihama

Trosistemski filter Geyser Classic za tvrdu vodu sa povećanom koncentracijom gvožđa.

Korišćenje prirodnog minerala Kalcit omogućava uklanjanje gvožđa do 1.5 mg / L. Filterski uložak Aragon možete više puta regenerisati (regeneracija u kućnim uslovima), što će vam omogućiti uštedu prilikom kupovine zamenskih filterskih uloška.

U filteru Geyser Classic za tvrdu vodu sa povećanim koncentracijom gvožđa koristi se filterski uložak BAF sa multikomponentnim sadržajem zasnovan na jonoizmenivačkim materijalima što omogućava uklanjanje ne samo hlora i organskih nečistoća, već i smanjenje sadržaja gvožđa i teških metala. Filterski uložak BAF je odlična alternativa filterskim uloškom СВС i ММВ koji se koriste i u drugim modelima filtera.

Prednosti Geyser Classic sa povećanom koncentracijom gvožđa:

  • Garancija protiv curenja — monoblok sa dvostrukim zaptivanjem filterskih kućišta;
  • Povećani kapacitet — zahvaljujući filterskom ulošku BAF sistem će prečistiti do 12.000 litara vode;
  • Jednostavna montaža — kompletan pribor sa uputstvom za povezivanje.
  • Sigurnost — svi materijali koji se koriste u filter sistemima Geyser za prečišćavanje vode su sertifikovani za kontakt sa pitkom vodom i hranom.

Faze filterisanja vode Geyser Classic:

  1. — filterski uložak za vodu sa visokim procentom gvožđa.U filterskom ulošku se nalazi katalizator (kalcit) koji uklanja iz vode rastvoreno i suspendovano gvožđe. Smanjuje kiselost vode, ubrzava oksidaciju rastvorenih jedinjenja gvožđa i drugih metala što omogućava formiranom talogu da se zadrži unutar filterskog uloška. Resurs do 3 000 litara.
  2. ARAGON — kompozitni filterski uložak na osnovi materijala Aragon i jonoizmenivačke smole znatno povećava resurs i uklanja soli tvrdoće, mangan, gvožđe, teške metale (kadmijum, olovo i dr.).U zavisnosti od kvaliteta početne vode resurs filterskog uloška Aragon iznosi do 7.000 litara. Uzimajući u obzir višekratne regeneracije, resurs filterskog uloška može iznositi i do 25.000 litara. Filterski uložak Aragon (30051-Filterski_uložak_Aragon.pdf, 405 Kb) [Preuzimanje]
  3. BAF — filterski uložak sa multikomponentnim sadržajem zasnovan na jonoizmenivačkim materijalima što omogućava uklanjanje ne samo hlora i organskih nečistoća, već i smanjiti sadržaj gvožđa i teških metala. Resurs do 12 000 L.

Tehničke karakteristike Geyser Classic:

Ukupne dimenzije kompletiranog kučišta filtera (ne više) 390x295x110 mm
Preporučena brzina filtracije (ne više od) 3 L / min
Maksimalni radni pritisak 6 атм
Periodičnost regeneracije filterskog uloška BS (tvrdoća od 6-4 mg-ekv / L) 200-400 L
Temperatura prečišćene vode +4...+40 °С
Težina bez pakovanja - ne više od 6,5 kg.

U kompletu dolazi sa slavinom za filtriranu vodu i neophodnim delovima za montažu i povezivanje.

Boja:
Bela
Montažno mesto:
Ispod sudopere
Namena:
Voda za piće
Standardne veličine:
10 SL
Temperatura:
4…40 °C
Vrsta vode:
Tvrda voda i voda sa povećanim sadržajem gvožđa
Цвет:
Bela

Gabariti

Težina:
6500

Filterski uložak Aragon (30051-Filterski_uložak_Aragon.pdf, 405 Kb) [Preuzimanje]

KVAZI OMEKŠAVANJE (KVAZI_OMEKŠAVANJE.ppt, 6,038 Kb) [Preuzimanje]