Filteri za domaćinstvo

Filteri za domaćinstvo za filtriranje vode su podeljeni u nekoliko vrsta:

Filter bokal - najjednostavnija i jeftinija opcija za prečišćavanje vode.Takav uređaj je kompaktan, jednostavan i prilično produktivan. U stanju je da zadovoljava potrebe za pitkom vodom kako u stanu tako i u vikendici, u prirodi.

Filteri sa priključkom na slavine - lako sa montiraju na slavinu bilo koje konstrukcije. Možete ih nositi sa sobom na putovanjia. Filterski elemenat Aragon - jedinstveni polimerni filter koji kombinuje tri metode filtracije: mehaničku, sorpcionu, i jonoizmenjivačku.

Stacionarni filteri (Filteri ispod sudopere) - Montira se ispod sudopere. Priključuje se na dovod hladne vode u kuhinji. Ima male dimenzije, tako da se uklapa ispod sudopere. Ima veliki kapacitet i pruža visok stepen prečišćavanja vode.

Sistem reverzne osmoze (Filteri ispod sudopere) - koristi se posebne membrane koje uklanjaju štetne nečistoće iz vode. Efekasan čak i u prisustvu jakih zagađivača.

Magistralni filteri - montira se direktno na dovod vode, što omogućava korišćenje prečišćene vode ne samo za piće, već i za druge potrebe u domaćinstvu.

1 2 3 4 5 6 7