Geyser Prestiz Maxi 6000  20280

Geyser Prestiz Maxi 6000

Geyser Prestiz Maxi 6000 je namenjen za proizvodnju visoko prečišćene vode.

175000 RSD
20280
Na lageru
+

Sistem reverzne osmoze sa direktnim protokom podjednako se može koristiti u stanu, vikendicama, u kafićima, kantinama i restoranima, kao i za dobijanje veoma čiste vode u raznim industrijskim granama.

Tehnički karakteristike:

• 4 stepena prečišćavanja

• Stopa prečišćavanja: do 96%

• Produktivnost (na temperaturi početne vode od 25 ° C): do 6000 L / dan

• Brzina protoka: 4 L/ minut

• Ugrađena pumpa

• Ugrađeni manometar

• Priključak na mrežu: 220V

• Potrošnja energije: 240 V

• Drenaža: do 7500 L dnevno

ŠEMA FILTRACIJE VODE

Reverzna osmoza Geyser Prestiž MAKSI 6000 sastoji se od 3 filtera i 4 membrane koje obavlja glavnu funkciju filtracije vode:

Prvi stepen filtracije (mehanički filterski uložak) – pročišćavanje vode od peska, rđe, organskih jedinjenja, veličine 5 mikrona i više;

Drugi stepen filtracije (ugljeni filterski uložak) – prečišćavanje vode od hlora i drugih elemenata koji negativno utiču na rad membrana;

Treći stepen filtracije (4 membrane) – osnovno prečišćavanje vode se postiže usled male poroznosti reverzno osmoznih membrana (0,0001 mikrona);

Četvrti stepen filtracije (ugljeni filterski uložak) - prečišćavanje vode od neprijatnih mirisa, ukusa i boja (implementirano zahvaljujući ugljenoj osnovi).

• Period zamene predfiltera: 3 meseca

• Period zamene membrane: 6-12 meseci u zavisnosti od uslova rada

• Period zamene postfiltera: 12 meseci

ZAHTEVI ZA ULAZNU VODU (voda na ulazu u sistem reverzne osmoze)

Pritisak vode na ulazu: 2-6 atm

РН: 6-9

Temperatura vode ˚С: +4...+40

Mineralizacija: ne više od 2000 mg/L

Hloridi: ne više od 1200 mg/L

Tvrdoća: ne više od 10 mg/L

Gvožđe: ne više od 5 mg/L

Mangan: ne više od 0,3 mg/L

Permanganatna oksidacija: ne više od 25 mEk О2 /L

Dimenzije

• visina, širina, dubina (cm): 86x43x27

• Težina (bez vode): 34 kg

Prednosti

- Povećan rok trajanja membrana zahvaljujući filterima za predfiltraciju;

- Minimalna cena litra prečišćene vode;

- Za razliku od sistema za omekšavanje koji se zasnivaju na filterskom punjenju, nema troškova reagensa za regeneraciju;

- Sposobnost podešavanja odnosa filtrat/odvod kako bi se smanjila potrošnja vode;

- Radni vek membrana može se povećati i do 3 puta kada se blok permeata instalira u režimu mirovanja ;

- Sposobnost vizuelnog praćenja pritiska u sistemu ispred membranskih elemenata, da bi se procenio stepen kontaminacije filtarskih elemenata i da se individualno podesi odnos filtrat/odvod, zahvaljujući prisustvu manometra i odvodnog ventila;

- Jednostavno i lako povezivanje zahvaljujući pogodnom montažnom bloku;

Svi materijali od kojih je napravljen sistem za prečišćavanje vode su sigurni i pogodni za kontakt sa pitkom vodom.

Montažno mesto:
Cevovod dovoda vode
Namena:
Tehnička voda, voda za piće

Gabariti

Težina:
34

Zamenljivi elementi