Filterski ulošci za uklanjanje gvožđa

Voda sa velikim sadržajem gvožđa ima izuzetno negativne efekte na zdravlje kao i na kućne uređaje i sanitarije. Za prečišćenje vode od rastvorljivog i nerastvorljivog gvožđa i mangana, potrebno je koristiti filter za uklanjanje gvožđa. Voda sa ovim nečistoćama mora biti prečišćena kako za tehničke svrhe tako i za piće. U magistralnim filterima namenjenim za zaštitu od viška gvožđa mogu se koristiti filterski ulošci serije Fe, BA, BAF.

Nema proizvoda u ovom odeljku