Jono izmenjivačka smola PIUREZIN TC007FG (Na+)  40153 Filteri za vikendicu

Jono izmenjivačka smola PIUREZIN TC007FG (Na+)

TC007FG visokokvalitetna katjon izmenjivačka smola.

565 RSD
40153
Na lageru
+

TC007FG visokokvalitetna katjon izmenivačka smola. Ima visoki jonoizmenjivački kapacitet i dobru fizičku i hemijsku stabilnost. Uspešno se koristi u domaćinstvu i industrijskim sistemima omekšavanja i demineralizacijevode za pripremu čiste i ultra-čiste vode.

• Jak kationski izmenjivač PIUREZIN ТС007FG (Na+) je analog jonoizmenjivačke smole Dowex.

• Proizveden u obliku natrijuma.

• Kationit se primjenjuje u filterskim ulošcima i filterima za omekšavanje vode.

• Regeneracija se vrši slanim rastvorom.

• Vreća od 25 L (22 kg).

Fizička svojstva.

• Boja__________ žuta

• Sadržaj vlage ______ dо 50 %,

• Masa gr/L ____________ 870 g/L

• Prosečna veličina granule __0,3-1,2 mm,

• Koeficijent homogenosti _____1,1

• Sadržaj malih granula (dо 0,3 mm)______ 1,0%,

• Sadržaj velikih granula (оd1,2 mm)_______ 5,0 %,

• Ionski oblik prilikom isporuke ______Na+

• Ukupni kapacitet zapremine_________1,8 ekv/L (Na+ forma)

Radni uslovi.

• рН______________________ ne manji od 6.2

• Radna temperatura ____________ do 40 °С

• Oksidacija permanganata ____ dо 5 mg О2/L

• Vodonik sulfid _____________ne postoji

• Naftni derivati_______________ ne postoji

• Aktivni hlor ___________ do 0,1 mg/L

• Gvožđe___________________ dо 1,0 mg/L

• Suspendirane supstance _______ ne manje od 5 mg/L

• Regenerant ________________ NaCl

• Doza NaCl________ 112-300 g na 1 L smole

• Koncentracija NaCl _______ 4-6 %

• Kapacitet razmene ____________ 1200 ekv/L

• Minimakna visina reda punjenja __________ 60 cm

• Brzina protoka slanog rastvora________ 4-12 m/h

• Zapremina vode za sporo ispiranje________ 1,3-2 m³/h

• Brzina radnog protoka_____________ 10-25 m/hBoja:
Žuta
Namena:
Tehnička voda, voda za piće
Temperatura:
4…40 °C
Vrsta vode:
Tvrda voda

Nisu pronađeni članci

Napiši recenziju