Sorbent AC  47106 Filteri za vikendicu

Sorbent AC

Sorbent АС – katalitički aluminosilikatni sorbent nove generacije. Uklanjanja široki spektar zagađivača uključujući gvožđe, stroncijum, teške obojene metale, aluminijum, naftne derivate, fenol, fluor i sl.

Frakcija - od 0.7 do 2.0

Cena iskazana za 1L.

Pakovanje je 30 L (21 kg)

250 RSD
47106
Na lageru
+

Sorbent АС – katalitički aluminosilikatni sorbent nove generacije. Razvijen je i koristi se za prečišćavanje vode bilo koje vrste od ogromnog spektra kontaminanata. To je optimalno, ekonomično rešenje za uklanjanje širokog spektra zagađivača, uključujući gvožđe, stroncijum, teške obojene metale, aluminijum, naftne derivate, fenol, fluor i sl.

Sorbent АС deluje kao katalizator oksidacije u reakcijama interakcije rastvorenog kiseonika sa jedinjenjima gvožđa (II) i (III), zbog čega se formira hidroksid gvožđa (III), što je nerastvoreno jedinjenje i lako se uklanja obrnutim protokom vode.

Vodonik sulfid se takođe oksidira i zadržava u naknadnim slojevima filterskog punjenja. On se takođe uklanjana obrnutim protokom vode.

Sorbent АС ne zahteva upotrebu bilo kakvih hemijskih reagensa za regeneraciju, sasvim je dovoljno periodično ispiranje sa vodom ili vodno – vazdušno ispiranje.

Tokom rada, sorbent se ne troši jer je vrlo izdržljiv materijal.

Sorbent АС ima veliki kapacitet i uspešno održava veoma niske koncentracije nečistoća u prečišćenoj vodi.

Ostale pogodnosti:

- dug radni vek sa niskim godišnjim gubicima, manje od 2%,

- Sorbent АС radi sa svim vrstama oksidacionih sredstava: ozon, natrijum hipohlorit itd.,

- radi u prisustvu vodonik sulfida

- radi pri pH = 6,5

- Prethodno hlorisanje ne smanjuje aktivnost Sorbenta AC

- podiže pH vode na 1,0-1,5 jedinica u zavisnosti od početnog pH vode, što osigurava efikasno uklanjanje gvožđa

- ne formira biofilm na površini sorbentnih granula

- ima svojstvo koagulacije, efikasan u smanjenju koncentracije ostatka aluminijuma

- povećava životni vek jonoizmenjivačkih smola i period između regeneracija do 4 puta, značajno smanjuje zasicenje smole gvožđem.

Sorbent AC se ne tretira dodatno sa hemijsko aktivnim premazima zasnovanim na manganu ili drugim katalitički aktivnim metalima.

Katalitički aktivne komponente su ravnomerno poređane u strukturi sorbentnih granula, što osigurava efikasan rad čak i kada se granule oštete.

Ovo je jedna od glavnih razlika između "Sorbenta AC" i filterskih punjenja "BIRM", "Greensand", "MFF", crnih pesaka itd.

Važno: Pre upotrebe neophodno je potopiti smolu u vodu u trajanju od 12-24 sata uz naknadno ispiranje za uklanjanje "transportne prašine".

Specifikacija i uslovi rada.

Zapreminska gustina, kg/m3: 670-720

Gustina, kg/m3: 1350-1450

Abrazivna trajnost, %: 0,06

Intergranularna poroznost, %: 46-52

Koeficijent heterogenosti:1,4-1,6

Brzina filtracije, m/sat: 10-20

Stopa ispiranja tokom širenja za 30-35%, m/h:18-20

Visina sloja, cm: 40-100

Frakcije, mm: 0,315-0,7; 0,5-1,0; 0,7-1,5; 1,0-2,0; 1,5-3,0,

Boja:
bela, crvenkasto bela
Namena:
Tehnička voda, voda za piće

Gabariti

Težina:
30