Reverzna osmoza Geyser Prestiž PM sa mineralizatorom i pumpom

Sistem za prečišćavanje vode metodom reverzne osmoze Geyser Prestiž PM sapumpom, trostepenim predfiltriranjem i mineralizatorom.

Omogućava prečišćavanje vode sa visokim sadržajem teško rastvorljivih soli, teških metala, organskih nečistoća, fenola,bakterija i virusa.

Model je dizajniran za stanove sa niskim pritiskom u vodovodnoj mreži.

Garancija iznosi 36 meseci.

49999 RSD
20019
Na lageru
+

Reverzna osmoza Geyser Prestiž PM sa mineralizatorom i pumpom — sistem za prečišćavanje vode metodom reverzne osmoze sa trostepenim predfiltriranjem.

Omogućava prečišćavanje vode sa visokim sadržajem teško rastvorljivih soli, teških metala, organskih nečistoća, fenola, bakterija i virusa.

Model je dizajniran za stanove sa niskim pritiskom u vodovodnoj mreži.

Prednosti:

• Membrana Vontron kapacitetom 50 GPD. Pouzdani sistem za predtretman koji produžava vek trajanja membrane.

• Maksimalni mogući stepen prečišćavanja vode.

• Radi na pritisku vodovodne linije od 2 atm.

• Mineralizator -osnova su prirodne materijale.

• Dvopoziciona slavina za čistu vodu. Idealan za prečišćavanje vode sa visokim stepenom tvrdoće.

• Odnos filtrata/drenaž 1:5 (zavisi od temperature tretirane vode i pritiska u vodovodu).

Faze prečišćavanja vode filterom Geyser Prestiž:

Pouzdano preliminarno prečišćavanje (zaštita membrane): sedimentni filter PP 5 -10SL - uklanja nerastvorljive čestice veličine do mikrona (rđa, suspenzije), dva filterskih uloška CBC 10 - 10SL (Carbon Block) od kokosovog aktivnog uglja, poroznost 10 mikrona. Reverzno osmozna membrana uklanja sva zagađenja, teške metale, soli tvrdoće uključujući bakterije i viruse. Ugljeni postfilter(aktivni kokosovi ugalj)- poboljšava ukus vode. Mineralizator - obogaćuje čistu vodu potrebnom količinom korisnih minerala.

U kompletu dolazi sa pumpom, rezervoarom za čistu vodu (12 L bruto) i slavinom za filtriranu vodu.


Boja:
Bela
Montažno mesto:
Ispod sudopere
Resurs:
6000 l.
Standardne veličine:
10 SL
Temperatura:
4…40 °C
Vrsta vode:
Tvrda voda

Gabariti

Težina:
15.5

Zapremine

Zapremina rezervoara:
12